این مجموعه دارای کارگاه فنی و حرفه ای ساخت و طراحی سازه های مدرن تبلیغاتی می باشد که قادر به ارائه خدمات در زمینه های گوناگون شامل : طراحی سازه ، خدمات نگهداری سازه ، تعمیرات ، کاربرد مدرن ترین تکنیک های نصب بنر و استفاده از مجرب ترین تیم های فنی ، همراه با مشاوران مطرح به منظور ارتقای کیفیت تکنیکی سازه ها می باشد .لازم بذکر است این مجموعه  مسئولیت های اجتماعی خود، ازطریق بکارگیری نیروهای متخصص به دنبال حفظ منابع انسانی و حفظ ایمنی شهروندان وکاهش خطرات و حوادث احتمالی مرتبط با سازه های تبلیغات محیطی می باشد. سازه های تبلیغات محیطی به لحاظ محاسبات مربوط به ایستایی، رعایت امنیت عابرین پیاده و جلوگیری از بروز سوانح ( نظیر خطرات آتش سوزی ، اتصال برق ، زلزله و … ) می بایست ازاستانداردهای خاصی برخوردار باشند و ما به دنبال تامین شرایط ایمن برای شهروندان هستیم .

ساخت سازه ها شامل موارد زیر می باشد :

1- طراحی و ارائه نقشه فنی

2- استفاده ازمصالح درجه یک در ساخت

3- عملیات حفاری،آرماتوربندی، بتن ریزی ونصب صفحه ستون

4- نصب ستونون صبسازه اصلی

5- عملیات رنگ آمیزی

6- نصب سیستم روشنایی

7- چاپ ونصب طرح برای نوبت اول

8- نصب فتوسل جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک تابلو

9- نصب پلتفرم جلو و عقب وهمچنین نردبان در دو طرف تابلو جهت تسهیل درتعویض طرح ها و امر نگهداری.