جهان امروز و محیطی که در آن زندگی می کنیم مکانی است برای رد و بدل شدن پیام به مخاطب ، رسانه های تبلیغات محیطی مانند بیلبوردها ، وسیله ارتباطی فعال برای انتقال پیام به میلیون ها نفر مصرف کننده می باشند. زیبایی بصری و رسایی مفهومی تبلیغات محیطی می تواند ضمن ایجاد مناظر چشم نواز در شهرها، تصویر مناسبی از برند را در ذهن مخاطبان حکاکی نماید.